03 May, 2016

Sammanfattning av frukostmötet 160413


Den 13 april ägde vårt frukostmöte med Malmö Stad rum på ämnet offentlig upphandling och direktupphandling rum. I panelen fanns Upphandlingschef Gabriella Manieri, Enhetschefen för Gatukontorets upphandlingsenhet Kenneth Erlandsson samt Enhetschefen för Stadsfastigheter/Serviceförvaltningen Helén Nilsson.

För de medlemmar som inte hade möjlighet att delta på mötet har jag skrivit en sammanfattning av vad som framkom så att alla har möjlighet att ta del av informationen som förmedlades.

Klicka här för att komma till sammanfattningen

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Lövgren, Malmö Företagsgrupper
(Klicka på bilderna för att se dem större)