31 May, 2016

Intresseförfrågan inför ett nytt kompetensutvecklingsprojekt


Bästa medlem i Malmö Företagsgrupper,

I juni inledde vi i Malmö Företagsgrupper arbetet med att undersöka intresset för ett nytt kompetensutvecklingsprojekt, ett Företagsakademin 4.0.

Vi skickade då ut en enkät med intresseanmälan för att ta reda på vilken typ av kompetensutveckling våra medlemsföretag är i behov av. Av utfallet kan vi konstatera att det finns behov och intressen på många olika plan som skulle kunna samordnas i någon form av Mentorsakademi med syftet att förbättra företagens verksamhets- och kompetensutveckling internt men som också långsiktigt kan arbeta med kompetensförsörjning externt.

Malmö Företagsgrupper planerar att söka medel via ESF rådet som har en utlysning under senhösten som riktar sig till små och medelstora företag, där projektet ska leda till ökad innovation och internationalisering samt mångfald och integration hos de deltagande företagen. Deltagandet är kostnadsfritt.

För de medlemmar som ännu inte har anmält intresse för deltagande finns möjlighet att göra detta till och med den 23 september, varefter vi återkommer med ny information.

Klicka på länken nedan för att komma till intresseanmälan:

Till intresseanmälan!

Malmö Företagsgrupper har tillsammans med Malmö stad och ESF sedan 2007 arrangerat 3 st kostnadsfria kompetensutvecklingsprojekt, Företagsakademin 1, 2 och 3. Projekten har omsatt mer en 40 miljoner kronor och kompetensutvecklat såväl företagsledningar som anställda. Ca 600 företag och tusentals anställda har deltagit i projektens utbildningar och seminarier. I Företagsakademin 3.0 som hade fokus på ”CSR- att förena samhällsnytta med affärsnytta”, deltog 21 små och medelstora företag i ett 3 årigt affärsutvecklingsprogram.
(Klicka på bilderna för att se dem större)