28 Mar, 2018

Frukostmöte med Malmö Stad och Malmö universitet 3 maj!


Vi bjuder nu in dig som medlemsföretag i Malmö Företagsgrupper till ett frukostmöte i samarbete med Malmö Stad! Ämnet för morgonen är "Vart är Malmö på väg? En framtidsspaning ur ett innovations- och miljö/hållbarhetsperspektiv".

Malmö är en stad i utveckling, en innovationsstad, förändringar sker ständigt och när staden expanderar och växer måste anpassningar ske. Malmös utveckling syns bland annat när det kommer till bostadsbyggande och etablering av stora koncerners huvudkontor med mera. Detta är en positiv utveckling men kommer också med nya utmaningar när det kommer till innovation och miljö samt trafikplanering och planering för samhällsservice.

Moderatorer på mötet är Fredrik Moberg, Mobergs Produktkontroll AB, Malmö Företagsgruppers koordinator Kajsa Lövgren samt vår kontakt för arrangemanget Sebastian Drott, Enhetschef och näringslivsutvecklare på Näringslivskontoret (bilden nedan högst upp t.v.).

När: Torsdagen 3 maj 07.15-09.00, Frukost och mingel
mellan 07.15-07.30. Obs! Kom i tid! Mötet startar 07.30.
Var: Näringslivskontoret, Lokalen Utsikten på våning 6.
Frukost: Malmö sStad bjuder på frukost.
Anmälan: Anmälan sker via länken nedan senast fredagen 27 april:

TILL ANMÄLAN!

Vår panel!

Vi har bjudit in Malmö Stads näringslivsdirektör Pehr Andersson, Stefan Månsson och Thobias Lading, näringslivsutvecklare med innovation och miljöarbete/cleantech som ansvarsområde.

Medverkar gör även Malmö universitets vicerektor för samverkan och innovation, Charlotte Ahlgren Moritz. Charlotte presenterar Malmö universitet och resan från högskola till universitetsstatus 2018.  Vilken betydelse har universitetsstatus när det kommer till forskning och innovation på universitetet och samarbetet med Malmö näringsliv? När det kommer till innovation har den nya innovationsmiljön STORM på universitetet koppling till Malmös företag, som vi tagit upp på ett tidigare evenemang. Charlotte berättar mer.  

Med oss finns också näringsidkare som arbetar med innovation och miljö, med koppling till universitetet. Vad betyder stadens arbete och samarbetet med universitetet för entreprenörer på dessa områden? Vi får praktiska exempel.

Varmt välkomna önskar vi på Malmö Företagsgrupper tillsammans med Malmö Stad!


Panel3maj2.jpg 

(Klicka på bilderna för att se dem större)