Våra projekt

Projektslut för Företagsakademin 3.0


Syftet med projektet Företagsakademin 3.0 har varit att finnas till för företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Vi har tagit avstamp i det faktum att företag som arbetar med CSR, Corporate Social Responsibility, utvecklas och blir mer attraktiva på marknaden, samtidigt som man tydligare tar ställning för ett hållbart samhälle.

När Företagsakademin 3.0 nådde projektslut, den sista nätverksträffen hölls tisdagen 21/1 2014, presenterades projektets resultat och slutsatser. Under Företagsakademin 3.0 utvecklades en metodik för hur små och medelstora företag kan arbeta med CSR för att förena affärsnytta med samhällsnytta.

Ladda hem boken med metodiken, goda exempel och länkar kostnadsfritt genom att klicka på bilden nedan:Nedan hittar du konkret handledning för att kunna introducera CSR på ditt företag. Klicka på bilden för att ladda ner:Klicka på följande länkar för att få tillgång till en två timmars introduktionsutbildning i CSR:

Talarmanus, PowerPoint-presentation

Värderingsövning innan utbildning, Värderingsövning efter utbidlning


Bakgrund Företagsakademin 3.0
Vi har erbjudit medlemmarna i Malmö Företagsgrupper skräddarsydda utbildningar och nätverk inom CSR, innovation och export. Fler än 18 småföretag från Malmö Företagsgrupper knutits till projektet. Utöver det omfattar projektet nätverks- och seminarieinsatser för ytterligare 200 företag i regionen och här finns det möjlighet för fler företag att delta.

Vår målsättning genom projektet har varit att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling och därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt stärka de individuella medarbetarnas kompetens.

Företagsakademin 3.0 erbjudande till företagen:

- Skräddarsydda utbildningar.
- Nätverk inom CSR, Innovation, Internationella kontakter och Studenter-Näringsliv.
- Samarbeten mellan Näringsliv, Malmö Stad och Malmö Högskola.

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö Högskola och Malmö Stad. Projektet pågår mellan februari 2012 - januari 2014 och delfinansieras av Europeiska Socialfonden. Projektets totala budget är 7,9 miljoner kronor.

Företagsakademin 3.0 har en följeforskare som löpande utvärderat projektet. I juni 2013 kom den första samlade delutvärderingen där syftet var att ta tempen på projektet och återkoppla deltagarnas upplevelser och behov inför projektets sista halvår. Nu presenteras resultaten av delutvärderingen. Läs mer om/skriv ut resultaten i vår broschyr i pdf-format här! Du kan också läsa mer på Företagsakademins hemsida.

Bakgrund Företagsakademin 2.0

År 2009 tog Malmö Företagsgrupper initiativet till Företagsakademin 2.0 som tillsammans med Näringslivskontoret Malmö Stad skulle få företag att växa. Företagsakademin 2.0 hade som mål att främja tillväxt och konkurrenskraften hos små- och medelstora företag i Malmö. Under åren 2009-2011 deltog ungefär 250 företag och 1250 personer kostnadsfritt i runt 400 kurser, aktiviteter och nätverk i Företagsakademins regi.

Huvudsyftet med Företagsakademin 2.0 var att göra näringslivet i Malmö mer konkurrenskraftigt. Man valde att fokusera på affärsutveckling och tillväxt och kopplade detta till tre fokusområden: jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Företagsakademin 2.0 har bidragit till att företagen har genererat konkreta kontaktytor och ökad kompetens hos personalen. Läs mer om Företagsakademin 2.0 här. 

I september 2010 lämnade Malmö Stad in en ansökan om projektet Företagsakademin 3.0 som är det projekt som nu pågår och avslutas i januari 2014.